Logo KV kraje


Karlovarský kraj - dotace bolševník

Vlastník Parcelní číslo Katastální území kód katastrálního území průnik [m²] rostlina režim ekozemědělství číslo listu vlastnictví ID parcely ID lokality ID průniku lokality s parcelou